Wijzigen HEVO

In dit wijzigingsformulier zijn slechts enkele velden verplicht.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de wijzigingen.
Wijziging per* (dd-mm-jjjj)
Lessoort
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorna(a)m(en) M V
Roepnaam
Geboortedatum* (dd-mm-jjjj) ter contrôle
Straat / Huisnr /
Postcode / Plaats /
Telefoonnr(s) /
E-mail adres*
Ik heb kennis genomen van de Statuten / Huishoudelijk reglement en ga er mee akkoord. *

Machtiging aan Gymnastiekvereniging S.C. HEVO

Voorletter(s) + naam
Straat / Huisnr /
Postcode / Plaats /

Verleent tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de gymnastiekvereniging
Sportclub HEVO om verschuldigde contributies, bondscontributie en/of inschrijfgeld bedragen
af te schrijven van bankrekening: .