Afmelden HEVO

De afmelding gaat in per de 1e van de volgende maand; SC HEVO hanteert een opzegtermijn van 3 maanden.
Na het verstrijken van de opzegtermijn is het lidmaatschap beëindigd.
De contributie is verschuldigd tot en met de opzegtermijn.

Afmelding per* (dd-mm-jjjj)
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voorna(a)m(en)* M V
Roepnaam
Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)
Straat* / Huisnr* /
Postcode* / Plaats* /
Telefoonnr*
E-mail adres*
Ik heb kennis genomen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement. *
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden voor Lidmaatschap en opzegging . *