Vergaderingen

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van HEVO vergadert ongeveer 1x per anderhalve maand, en veel via social media. Wilt u iets indienen voor een vergadering, dan kunt u dat mailen naar secretaris@hevoheino.nl of contact opnemen met iemand van het bestuur .

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarbij alle leden van harte zijn welkom zijn om zich te laten informeren over de stand van zaken binnen de vereniging en om punten onder de aandacht van het bestuur te brengen. De algemene ledenvergadering vind minimaal 1x per jaar plaats, meestal in de periode oktober-december. Het bestuur zal ruim van te voren informeren wanneer deze vergadering plaatsvindt.
 
OPROEP:
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. De volwassenen groepen zijn in het bestuur nog ondervertegenwoordigd. Specifiek zijn we op zoek naar iemand die het secretariaat wil overnemen. Daarnaast zijn er nog meer klussen en werkzaamheden die hetzij een keer, hetzij meerdere keren inzet vragen.
Doet u mee? Wilt u informatie hierover dan kunt U contact opnemen met Wouter Oosting via voorzitter@hevoheino.nl