Ledenadministratie

Uw persoons- en lesgegevens registreren wij in het ledenadministratie­pakket van de KNGU.
SC HEVO maakt het u gemakkelijk.
Aanmelden, wijzigen van uw gegevens en afmelden doet u met behulp van internetformulieren.
Van alle wijzigingen die wij doorvoeren in de administratie ontvangt u een bevestiging.

Proeflessen
U of uw kind mag twee lessen 'proefdraaien'. Wanneer u besluit om lid te worden, vult u het aanmeldformulier in. Als ingangsdatum voor contributiebetaling hanteren wij de 1e of 16e van een maand, afhankelijk van aanmelddatum.

Voorbeeld: aanmelding 8 september => u betaalt contributie vanaf 16 september.
aanmelding 21 september => u betaalt contributie vanaf 1 oktober.

Aanmelden
Aanmelden bij onze vereniging doet u door het invullen van Aanmelden bij gymvereniging SC HEVO . Als het voor u om de een of andere reden onmogelijk is u of uw kind via internet aan te melden, dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie (link naar ledenadministratie hieronder).
Bij aanmelding wordt eenmalig een inschrijfgeld van €5,00 in rekening gebracht.

Wijzigingen
Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier
. Uiteraard kunt u dat ook met een e-mail regelen of schriftelijk.

Afmelden
Afmelden kan uitsluitend via ons
afmeldformulier, een e-mail naar onze ledenadministratie of schriftelijk.
Dus niet via de leiding in de zaal. De leiding houdt zich bezig met de begeleiding van u of uw kind en voert geen ledenadministratie.
In alle gevallen geldt een opzegtermijn van drie maanden, zoals is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.
De lopende en de daaropvolgende drie maanden moeten nog betaald worden.
Afmelding geldt vanaf de 1e van de volgende maand.